Đăng Nhập
Trong các từ chỉ mức độ sau đây, từ nào mang mức độ cao nhất
A. Luôn luôn
B. Thường
C. Thỉnh thoảng
D. Ít khi
Các mối quan hệ sau, quan hệ nào là quan hệ nội tộc?
A. Cậu ruột
B. Gì ruột
C. Chú ruột
D. Bà gì
Đâu là tên một nghệ sĩ hát dân ca quan họ?
A. Thúy Cải
B. Hồng Liên
C. Thúy Nga
D. Hạnh Nguyên
Trong truyện của Kim Dung, Bang nào hộ tụ những người ăn mày yêu nước, chuyên làm việc nghĩa?
A. Cái Bang
B. Mi Nga
C. Võ Đang
D. Thiếu Lâm
Trong bài "Vè thằng nhác", Cha mẹ đã cho đứa con trai mình học mấy nghề?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Học chữ, Học cày, Học thợ, Học buôn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: