Đăng Nhập
Bài "tú lơ khơ" xuất phát từ đâu?
A. Châu Á
B. Châu Mỹ
C. Châu Âu
D. Châu Phi
Pin được phát minh ra vào năm nào?
A. 1700
B. 1750
C. 1800
D. 1850
Điện thoại là một thiết bị viễn thông dùng để truyền và nhận âm thanh (thông dụng nhất là truyền giọng nói) từ xa. Được phát minh vào
A. 1876
B. 1895
C. 1910
D. 1920
Ai là người phát minh ra điện thoại?
A. Alexander Graham Bell
B. O. von Guericke
C. Milikhan
D. Culoumb
Điều khiển từ xa được phát minh vào năm nào?
A. 1828
B. 1788
C. 1898
D. 1918

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: