Đăng Nhập
"Nói cho lắm cũng nước mắm với...." cái gì?
A. Ớt tỏi
B. Dưa
C. Tương
D. Muối
Ngày đưa ông Táo về trời?
A. 9/12 Âm Lịch
B. 23/12 Âm Lịch
C. 30/12 Âm Lịch
D. 9/9 Âm Lịch
Hát bộ, còn gọi là hát Bội là loại hình nghệ thuật nào sau đây?
A. Cải lương
B. Hát tuồng
C. Hát chèo
D. Ca trù
Hát ả đào(hay cô đầu) là loại hình nghệ thuật nào sau đây?
A. Đối Đáp
B. Quan họ
C. Nhã nhạc
D. Ca trù
Tác phẩm "Sùng Thiệnh Diện Linh" là tác phẩm của loại hình nghệ thuật nào?
A. Nghệ thuật Tuồng
B. Múa rối nước
C. Nhạc võ Tây Sơn
D. Hát Xẩm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: