Đăng Nhập
Ai là tác giả của “Không gia đình”?
A. Hector Malot
B. Margaret Mitchell
C. Miguel de Cervantes
D. Daniel Defoe
Ai là tác giả của tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió”?
A. Mark Twain
B. Mario Puzo
C. Sôlôkhốp
D. Margaret Mitchell
Đại văn hào Gớt (Goethe) là người nước nào?
A. Nga
B. Pháp
C. Ý
D. Đức
Ai là tác giả của truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa”?
A. Thạch Lam
B. Đoàn Giỏi
C. Văn Cao
D. Lê Văn Hựu
Ai là tác giả của truyện ngắn “Đất rừng phương Nam”?
A. Thạch Lam
B. Tú Xương
C. Văn Cao
D. Đoàn Giỏi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: