Đăng Nhập
"Phèo" là bộ phận nào trong cơ thể của lợn?
A. Dạ dày
B. Ruột già
C. Phổi
D. Ruột non
Người ta thường hay gọi bộ phận đuôi con gà, vịt nơi có túi dầu là gì?
A. Phao cứu sinh
B. Hậu câu
C. Hậu sinh
D. Phao câu
Túi dầu phía sau phao câu của các loại chim có tác dụng làm gì?
A. Làm dấu hiệu
B. Tạo hương thơm
C. Làm mượt lông
D. Tự vệ
Đầu óc không thông minh trì độn được ví như thứ gì?
A. Bã chè
B. Bã sắn
C. Bã đậu
D. Bã mía
Thứ phẩm, phần còn lại sau khi đã chiết lọc, chứng cất lấy tinh chất gọi là gì?
A. Nhục
B. Bã
C. Bỏ
D. Thải

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: