Đăng Nhập
Cơ thể người có mấy hệ cơ quan chủ yếu?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
Hệ hô hấp, Hệ tuần hoàn, Hệ bài tiết, Hệ vận động, Hệ tiêu hóa, Hệ sinh dục, Hệ thần kinh, Hệ nội tiết,
Trong các loại thực vật sau loại nào tiến hóa hơn nhất?
A. Tảo
B. Dương xỉ
C. Dừa
D. Thông
Thông thuộc loài quả hạt trần, còn dừa là quả hạch
Theo học thuyết tiến hóa thì con vật nào tiên hóa nhất?
A. Ếch
B. Cá
C. Kỳ nhông
D. Khỉ
Theo học thuyết tiến hóa thì con vật nào tiên hóa nhất?
A. Ếch
B. Cá
C. Kỳ nhông
D. Khỉ
Theo học thuyết tiến hóa thì con vật nào tiên hóa nhất?
A. Tôm
B. Cá
C. Mực
D. Rắn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: