Đăng Nhập
Nơi nào ở Việt Nam, núi lửa từng hoạt động?
A. Hà Nội
B. TP. Hồ Chí Minh
C. Gia Lai
D. Huế
Cái nào ngăn cản sự thoát hơi nước của lá cây?
A. Gân lá
B. Diệp lục
C. Chất Cutin
D. Lỗ khí
Việt Nam & Mỹ chính thức lập lại quan hệ bình thường vào năm nào?
A. 1993
B. 1994
C. 1995
D. 1996
Năm nhuận có bao nhiêu ngày?
A. 354
B. 365
C. 366
D. 367
Nước chiếm bao nhiêu % diện tích Trái đất?
A. 1/2
B. 1/3
C. 3/4
D. 2/5

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: