logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nơi nào ở Việt Nam, núi lửa từng hoạt động?

A. Hà Nội

B. TP. Hồ Chí Minh

C. Gia Lai

D. Huế

2. Cái nào ngăn cản sự thoát hơi nước của lá cây?

A. Gân lá

B. Diệp lục

C. Chất Cutin

D. Lỗ khí

3. Việt Nam & Mỹ chính thức lập lại quan hệ bình thường vào năm nào?

A. 1993

B. 1994

C. 1995

D. 1996

4. Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

A. 354

B. 365

C. 366

D. 367

5. Nước chiếm bao nhiêu % diện tích Trái đất?

A. 1/2

B. 1/3

C. 3/4

D. 2/5

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: