logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Có câu "ăn không no,lo không..." gì?

A. Đến

B. Tới

C. Được

D. Xong

ăn không no lo không tới

2. "Báo Tử Đầu" là biệt danh của nhân vật nào trong Thủy Hử ?

A. Tống Giang

B. Hoa Vinh

C. Lý Quỳ

D. Lâm Xung

Tác phẩm thủy hử

3. Đâu không phải là tên gọi khác của Hồ Tây

A. Đầm Xác Cáo

B. Hồ Lãng Bạc

C. Hồ Tả Vọng

D. Hồ Dâm Đàm

Hồ Tả Vọng là tên gọi cũ của Hồ Gươm. Còn lại 3 tên kia từng là tên gọi thời trước của Hồ Tây, gắn liền với các sự tích cũng như sự kiện lịch sử của Hồ Tây.

4. Quỹ Kinh tế mới(NEF) đánh giá Việt Nam đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng Chỉ số Hành tinh hạnh phúc(HPI) của năm 2012?

A. Nhất

B. Nhì

C. Ba

D. Tư

5. Nước nào có Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc(HPI) cao nhất của năm 2009, Theo đánh giá của Quỹ Kinh tế Mới (NEF)?

A. Costa Rica

B. CH Dominica

C. Jamaica

D. Guetamala

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: