Đăng Nhập
Có câu "ăn không no,lo không..." gì?
A. Đến
B. Tới
C. Được
D. Xong
ăn không no lo không tới
"Báo Tử Đầu" là biệt danh của nhân vật nào trong Thủy Hử ?
A. Tống Giang
B. Hoa Vinh
C. Lý Quỳ
D. Lâm Xung
Tác phẩm thủy hử
Đâu không phải là tên gọi khác của Hồ Tây
A. Đầm Xác Cáo
B. Hồ Lãng Bạc
C. Hồ Tả Vọng
D. Hồ Dâm Đàm
Hồ Tả Vọng là tên gọi cũ của Hồ Gươm. Còn lại 3 tên kia từng là tên gọi thời trước của Hồ Tây, gắn liền với các sự tích cũng như sự kiện lịch sử của Hồ Tây.
Quỹ Kinh tế mới(NEF) đánh giá Việt Nam đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng Chỉ số Hành tinh hạnh phúc(HPI) của năm 2012?
A. Nhất
B. Nhì
C. Ba
D. Tư
Nước nào có Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc(HPI) cao nhất của năm 2009, Theo đánh giá của Quỹ Kinh tế Mới (NEF)?
A. Costa Rica
B. CH Dominica
C. Jamaica
D. Guetamala

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: