Đăng Nhập
Theo đạo Kito giáo, lễ phục sinh để kỉ niệm ngày chúa Giesu sống lại diễn ra vào ngày nào trong năm?
A. 21/3
B. 22/3
C. 25/3
D. Không cố định
được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ nhất sau ngày trăng tròn tiếp theo của xuân phân (21/3). Như vậy lễ được tổ chức sớm nhất là ngày 22/3 và muộn nhất là 25/4
Theo Kito giáo, Chúa Giesu sống lại sau bao nhiêu ngày bị đóng đinh trên thánh giá gỗ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Để kỉ niệm chúa sống lại người ta có lễ phục sinh, lễ được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ nhất sau trăng tròn tiếp theo ngày xuân phân (21/3)
Chúa Giesu bị đóng đinh trên cây thánh giá làm bằng gì?
A. Sắt
B. Đá
C. Gỗ
D. Bê tông
Trong lễ tang của người Việt thì lễ tắm gội cho người chết gọi là lễ gì?
A. Lễ mộc dục
B. Lễ phạn hàm
C. Lễ phát mộc
D. Lễ thành phục
Trong lễ tang của người Việt thì lễ bỏ tiền, gạo vào trong miệng người chết gọi là lễ gì?
A. Lễ nhập trạch
B. Lễ nộp cheo
C. Lễ phạn hàm
D. Lễ mộc dục
Lễ nhập trạch: lễ về nhà mới; lễ nộp cheo: một lễ nhỏ trong lễ cưới, chú rễ có nghĩa vụ nộp tiền xây công trình bên làng nhà vợ; lễ mộc dục: tắm gội cho người chết

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: