logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Theo đạo Kito giáo, lễ phục sinh để kỉ niệm ngày chúa Giesu sống lại diễn ra vào ngày nào trong năm?

A. 21/3

B. 22/3

C. 25/3

D. Không cố định

được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ nhất sau ngày trăng tròn tiếp theo của xuân phân (21/3). Như vậy lễ được tổ chức sớm nhất là ngày 22/3 và muộn nhất là 25/4

2. Theo Kito giáo, Chúa Giesu sống lại sau bao nhiêu ngày bị đóng đinh trên thánh giá gỗ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Để kỉ niệm chúa sống lại người ta có lễ phục sinh, lễ được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ nhất sau trăng tròn tiếp theo ngày xuân phân (21/3)

3. Chúa Giesu bị đóng đinh trên cây thánh giá làm bằng gì?

A. Sắt

B. Đá

C. Gỗ

D. Bê tông

4. Trong lễ tang của người Việt thì lễ tắm gội cho người chết gọi là lễ gì?

A. Lễ mộc dục

B. Lễ phạn hàm

C. Lễ phát mộc

D. Lễ thành phục

5. Trong lễ tang của người Việt thì lễ bỏ tiền, gạo vào trong miệng người chết gọi là lễ gì?

A. Lễ nhập trạch

B. Lễ nộp cheo

C. Lễ phạn hàm

D. Lễ mộc dục

Lễ nhập trạch: lễ về nhà mới; lễ nộp cheo: một lễ nhỏ trong lễ cưới, chú rễ có nghĩa vụ nộp tiền xây công trình bên làng nhà vợ; lễ mộc dục: tắm gội cho người chết
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: