Đăng Nhập
Hiện tượng bệnh lý phát sinh thêm trong quá trình mắc bệnh làm cho bệnh nặng thêm gọi là gì?
A. Biến hình
B. Biến thể
C. Biến chứng
D. Biến tấu
Đâu không phải là bộ truyện tranh Nhật Bản?
A. Thám tử lừng danh
B. Tam quốc diễn nghĩa
C. Đô rê mon
D. Thủy thủ mặt trăng
Ngày phật đản hằng năm là ngày nào?
A. Rằm tháng giêng
B. Rằm tháng hai
C. Rằm tháng tư
D. Rằm tháng bảy
"Đền Voi Phục" ở Hà Nội được lập nên để thờ ai?
A. Một vị vua
B. một công chúa
C. một hoàng tử
D. một hoàng hậu
Thời hoàng tử Linh Lan con vua Lý Thái Tông, người có công đánh giặc bảo vệ bờ cỏi khi mất ông được phong Linh Lan Đại Vương
Tỉnh nào sau đây hiện nay chưa có sân bay?
A. Hà Tỉnh
B. Phú Yên
C. Bình Định
D. Quảng Bình

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: