Đăng Nhập
Vị trí giao nhau giữa các con đường gọi là gì?
A. Giao thoa
B. Giao tiếp
C. Giao lộ
D. Giao dịch
Đâu là một chi tiết thường có trong động cơ điện?
A. Chổi đót
B. Chổi than
C. Chổi rể
D. Chổi lông gà
Vận tốc của ánh sáng xấp xỉ là bao nhiêu?
A. 300 nghìn km/s
B. 30 nghìn km/s
C. 30 triệu km/s
D. 300 triệu km/s
Khoảng cách giữa các vì sao trong Thái dương hệ thường được đo bằng gì?
A. Ngày ánh sáng
B. Giờ ánh sáng
C. Năm ánh sáng
D. Phút ánh sáng
Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của 3 đường nào?
A. Phân giác
B. Trung trực
C. Trung tuyến
D. Trung bình

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: