Đăng Nhập
Đâu không phải là tính chất vật lý của nhôm?
A. Dẻo
B. Dẫn điện tốt
C. Dẫn nhiệt tốt
D. Nặng
Đất nước nào sau đây có nhiều ngọn núi cao nhất thế giới?
A. Trung Quốc
B. Nepal
C. Peru
D. Columbia
Thủ đô Sô-phi-a của Bun-ga-ri trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là gì?
A. Hoa Hồng
B. Dũng Cảm
C. Thông Thái
D. Tình Yêu
Các cô Tố nữ trong tranh dân gian Hàng Trống đang đứng cạnh cái gì?
A. Cái đôn sứ
B. Cái bể cá
C. Cái ghế đẩu
D. Cái chõng tre
Lá nào sau đây dùng để cuốn chả?
A. Lá rau đay
B. Lá lốt
C. Lá mướp
D. Lá mồng tơi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: