Đăng Nhập
Đâu không phải là tiêu chí để đánh giá chỉ số phát triển con người (HDI)?
A. Thu nhập
B. Học vấn
C. Tuổi thọ
D. Nghề nghiệp
Phần đường giành cho người đi bộ giáp nhà của những đường phố?
A. Đông
B. Hè
C. Thu
D. Xuân
Một héc ta bằng 10.000m², nó bằng bao nhiêu a?
A. 10
B. 100
C. 1.000
D. 10.000
1a = 100m²
Trong dãy đồng đẳng hóa học Ankan, các nguyên tố cacbon liên kết như thế nào?
A. C-C
B. C=C
C. C≡C
D. C:C
Trong dãy đồng đẳng hóa học Anken, các nguyên tố cacbon liên kết như thế nào?
A. C:C
B. C-C
C. C=C
D. C≡C

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: