logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu không phải là tiêu chí để đánh giá chỉ số phát triển con người (HDI)?

A. Thu nhập

B. Học vấn

C. Tuổi thọ

D. Nghề nghiệp

2. Phần đường giành cho người đi bộ giáp nhà của những đường phố?

A. Đông

B. Hè

C. Thu

D. Xuân

3. Một héc ta bằng 10.000m², nó bằng bao nhiêu a?

A. 10

B. 100

C. 1.000

D. 10.000

1a = 100m²

4. Trong dãy đồng đẳng hóa học Ankan, các nguyên tố cacbon liên kết như thế nào?

A. C-C

B. C=C

C. C≡C

D. C:C

5. Trong dãy đồng đẳng hóa học Anken, các nguyên tố cacbon liên kết như thế nào?

A. C:C

B. C-C

C. C=C

D. C≡C

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: