logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Chùa Dơi thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Gia Lai

B. Sóc Trăng

C. Đà Nẵng

D. Lai Châu

2. Ai là người đầu tiên đưa ra công thức của bài toán cơ học?

A. Galile

B. Acsimet

C. Newton

D. Pascal

3. Khu lăng mộ của vị hoàng đế Trung Quốc đầu tiên nằm ở tình nào?

A. Thiểm Tây

B. Giang Nam

C. Chiết Giang

D. Sơn Đông

4. Vào thời của Mendeleev, các nguyên tố chưa biết có Kí hiệu là gì?

A. X

B. M

C. U

D. Z

5. Loại nào sau đây khi nẫy mầm phát sinh độc tố?

A. Đậu Xanh

B. Khoai Tây

C. Đậu Phụng

D. Đâu Hà Lan

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: