Đăng Nhập
Chùa Dơi thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Gia Lai
B. Sóc Trăng
C. Đà Nẵng
D. Lai Châu
Ai là người đầu tiên đưa ra công thức của bài toán cơ học?
A. Galile
B. Acsimet
C. Newton
D. Pascal
Khu lăng mộ của vị hoàng đế Trung Quốc đầu tiên nằm ở tình nào?
A. Thiểm Tây
B. Giang Nam
C. Chiết Giang
D. Sơn Đông
Vào thời của Mendeleev, các nguyên tố chưa biết có Kí hiệu là gì?
A. X
B. M
C. U
D. Z
Loại nào sau đây khi nẫy mầm phát sinh độc tố?
A. Đậu Xanh
B. Khoai Tây
C. Đậu Phụng
D. Đâu Hà Lan

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: