Đăng Nhập
Bài hát chính thức của Olympics 2012?
A. Flamenco
B. Survival
C. Power of the Dream
D. Heroes Live Forever
Hà Tĩnh và Nghệ An được nối liền bởi cầu nào?
A. Cầu Nga
B. Cầu Tràng Tiền
C. Cầu Sông Danh
D. Cầu Bến Thủy
Cầu bến thủy là cây cầu nối liền giữâ hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh,bắc qua dòng sông lam.
Hà Tĩnh và Nghệ An được nối liền bởi cầu nào?
A. Cầu Nga
B. Cầu Tràng Tiền
C. Cầu Sông Danh
D. Cầu Bến Thủy
Cầu bến thủy là cây cầu nối liền giữâ hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh,bắc qua dòng sông lam.
Câu đối sau thường đăc ở đâu? "Thể phách tồn thiên địa/ Tinh thần tại tử tôn"
A. Đình, Chùa
B. Lăng, Mộ
C. Nơi thờ cúng
D. Ngày Tết
Tính đến nay ai trong tứ đại mỹ nhân của trung quốc già nhất?
A. Vương Chiêu Quân
B. Tây Thi
C. Dương Quý Phi
D. Điêu Thuyền
Tính cho tới bây giờ: · Tây Thi là người đẹp "già" nhất khoảng thế kỷ 7 TCN , sau đó là:· Vương Chiêu Quân. Thời nhà Tây Hán, khoảng thế kỷ 1 TCN.· Điêu Thuyền. Thời Tam Quốc, khoảng thế kỷ thứ 3.· Dương Quý Phi. Thời nhà Đường, 719-756.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: