Đăng Nhập
Từ cửa miệng "meshuga" trong iếng Yiddish(Do Thái) nghĩa là gì?
A. Tốt
B. Tồi
C. Địt mẹ
D. Điên
Hộp đen của một chiếc máy bay là thường màu gì?
A. Đen
B. Trắng
C. Xanh
D. Cam
Ruby có màu gì?
A. Xanh
B. Đỏ
C. Trắng
D. Tím
Cuốn sách cuối cùng trong Tân Ước là gì?
A. Sách Khải Huyền
B. Sách Công Vụ Tông Ðồ
C. Thư gửi ông Titô
D. Thư của Thánh Giuđa
Tân Ước, còn gọi là Tân Ước Hi văn hoặc Kinh thánh Hi văn, là phần cuối của Kinh Thánh Kitô giáo, được viết bằng tiếng Hi Lạp bởi nhiều tác giả vô danh trong khoảng từ sau năm 45 sau công nguyên tới trước năm 140 sau công nguyên (sau Cựu Ước). Từ này được dịch từ tiếng Latinh Novum Testamentum, nguyên ngữ Hi văn Kainē Diathēkē (Καινή Διαθήκη), nghĩa là "Giao ước mới". Thuật ngữ "Tân Ước" lúc đầu được Kitô hữu dùng để miêu tả mối tương giao giữa họ và Thiên Chúa, về sau được dùng để chỉ một tuyển tập gồm 27 sách.
Cựu tổng thống nào của nước Mỹ từng là một kĩ sư mỏ nổi tiếng thế giới?
A. Franklin D. Roosevelt
B. Richard Nixon
C. John F. Kennedy
D. Herbert Clark Hoover
Herbert Clark Hoover (10 tháng 8 năm 1874 - 20 tháng 10 năm 1964), tổng thống thứ 31 của Hoa Kỳ (1929 - 1933), là một kĩ sư mỏ nổi tiếng thế giới và là một nhà cầm quyền theo chủ nghĩa nhân đạo. Khi giữ chức Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ dưới thời hai tổng thống Warren Harding và Calvin Coolidge,

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: