Đăng Nhập
Đơn vị tính độ phân giải màn hình là gì?
A. Mgbs
B. Bit
C. Pixel
D. Inche
Tờ báo đầu tiên của Cách mạng Nga là gì?
A. Tia lửa
B. Dân tộc
C. Búa liềm
D. Cùng khổ
Chùa Dơi thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Sóc Trăng
B. Gia Lai
C. Lai Châu
D. Đà Nẵng
Ai là người đầu tiên đưa ra công thức của bài toán cơ học?
A. Acsimet
B. Galile
C. Pascal
D. Newton
Vào thời của Mendeleev, các nguyên tố chưa biết có Kí hiệu là gì?
A. M
B. X
C. Z
D. U

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: