logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục trái đất nghiêng không đổi hướng so với mặt mặt phẳng 1 góc là?

A. 36 độ 36'

B. 66 độ 33'

C. 33 độ 66'

D. 63 độ 26'

2. Khoảng cách mỗi múi giờ rộng khoảng bao nhiêu?

A. 5 độ kinh tuyến

B. 10 độ kinh tuyến

C. 15 độ kinh tuyến

D. 20 độ kinh tuyến

3. Trên trái đất, nơi không có sự chênh lệch giữa ngày và đêm là:

A. 2 cực

B. Xích đạo

C. Chí tuyến bắc

D. Vòng cực

4. Trên trái đất, nơi mỗi năm chỉ có 1 ngày dài 24h là:

A. Xích đạo

B. Vòng cực

C. Cực

D. Chí tuyến

5. Ở vòng cực bắc ngày duy nhất dài 24h là:

A. 21/03

B. 22/06

C. 23/09

D. 22/12

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: