logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong công nghiệp để làm mau khô lớp sơn ngoài người ta sử dụng tác dụng nhiệt của tia gì?

A. Tia Rơnghen

B. Tia tử ngoại

C. Tia hồng ngoại

D. Tia phóng xạ

2. Dãy vạch Pasen nằm trong miền nào?

A. Tử ngoại

B. Hồng ngoại

C. Sóng vô tuyến điện

D. Ánh sáng nhìn thấy được

3. Nguyên tử Hidro bị kích thích sao cho electron chuyển lên quỹ đạo M, khi chuyển về trạng thái cơ bản nó có thể phát ra mấy bức xạ?

A. 3 bức xạ

B. 4 bức xạ

C. 2 bức xạ

D. 1 bức xạ

4. Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có cùng:

A. Khối lượng

B. Số prôton

C. Số nuclôn

D. Số nơtrôn

5. Trong ký hiệu về hạt nhân nguyên tử X (A,Z) thì giá trị của A và Z lần lượt là:

A. Số nơtrôn và số prôton

B. Số prôton và số nơtron

C. Sô nuclon và số proton

D. Số nuclon và số nơtron

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: