Đăng Nhập
Hoa nào sau đây có thể dùng để chế biến món nộm?
A. Hoa cau
B. Hoa chuối
C. Hoa đào
D. Hoa bưởi
Sân bay quân sự Sao Vàng thuộc tỉnh thành nào nước ta?
A. Nghệ An
B. Thanh Hóa
C. Đà Nẵng
D. Lâm Đồng
Sân bay Cát Bi thuộc tỉnh thành nào nước ta?
A. Điện Biên
B. Hải Phòng
C. Lâm Đồng
D. Quảng Nam
Công trình chỉnh trị sông, bờ biển chống sạt lỡ, sói lỡ?
A. Cặp
B. Đê
C. Kè
D. Điều
Công trình giao thông, thủy lợi "Kênh Vĩnh Tế" thời nhà Nguyễn là lấy tên của cái gì?
A. Tên một vùng đất
B. Tên một hoàng tử
C. Vợ vua
D. Vợ Nguyễn Văn Thoại
Vợ Nguyễn Văn Thoại là Châu Vĩnh Tế được vua Minh Mạng lấy đặt làm tên của con kênh đào do chồng làm chỉ huy

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: