Đăng Nhập
"Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" là câu nói của ai?
A. Hồ Chí Minh
B. Phan Bội Châu
C. Lê Văn Lan
D. Dương Trung Quốc
Đâu là điệu nhảy truyền thống của Hy Lạp?
A. Sirtaki
B. Tango
C. Mambo
D. Plamenco
Kwao Krua trắng, loại thảo mộc có tác dụng hơn cả đậu nành trong chăm sóc sức khỏe, thường được trồng ở nước nào?
A. Thái Lan
B. CH Công Gô
C. Hà Lan
D. Triều Tiên
Đâu là công việc mà nhân dân phải làm cho Nhà nước phong kiến hay thực dân?
A. Đi sưu
B. Tát ao
C. Bắt cọp
D. Chặt củi
Bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ được tuyên bố ngày 4/7/1776 do vị tổng thống nào sau đây soạn thảo?
A. Goarge Washington
B. James Madison
C. John Admas
D. Thomas Jefferson
Đây là văn bản chính trị tuyên bố li khai khỏi Anh của 13 nước thuộc địa Bắc Mỹ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: