Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu "Ngồi buồn kể chuyện lão thiên, nhớ khi tôi còn nhỏ mà đòi khiêng..."?
A. Ông Hùm
B. Ông Trời
C. Ông Voi
D. Ông Vôi
Bộ Nhiễm sắc thể giới tính của người bị bệnh Tơcnơ là gì?
A. XXY
B. OX
C. XXX
D. OY
World Cup 98 tại Pháp có bao nhiêu đội tham gia?
A. 19
B. 26
C. 32
D. 41
Quốc gia nào trải dài trên nhiều vĩ tuyến nhất?
A. Nga
B. Chile
C. Argentina
D. Thụy Điển
Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. n-Amyl axetat
B. Propionic
C. n-Amylic
D. n-Valeric

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: