Đăng Nhập
Loại người kiếm tiền bằng việc dẫn dắt gái mại dâm gọi là gì?
A. Ma mãnh
B. Ma giáo
C. Ma dâm
D. Ma cô
Cao nguyên đá vôi Ma Lu Thăng nằm ở tỉnh nào?
A. Lai Châu
B. Sơn La
C. Hà Giang
D. Điện Biên
Địa hình caxtơ giá thiếu nước trầm trọng, phía Tây giáp biên giới Việt - Trung, phía Bắc và phí Đông giáp sông Nậm Ma ( một nhánh của sông đà)
Đâu là một dạng toán?
A. Ma mãnh
B. Ma trận
C. Ma chiến
D. Ma giáo
"Hình vuông ma thuật" là một dạng toán của bài toán nào?
A. Lượng giác
B. Ma trận
C. Tích phân
D. Giải tích
Đồng tiền Mark (đơn vị tiền tệ của nước Đức) được lấy theo tên gọi của cái gì?
A. Thang đo chiều dài
B. Mức cân cổ
C. Tên người
D. Tên con sông
Được đưa vào sử dụng từ năm 1871, hiện nay nước Đức đã sử dụng đồng tiền chung châu Âu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: