Đăng Nhập
Khi chỉ chuột tại viền hay góc cửa sổ và Drag and Drop chuột sẽ cho phép:
A. Thay đổi kích thước
B. Đóng cửa sổ
C. Di chuyển cửa sổ
D. Thu nhỏ cửa sổ
Để chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng đang mở trong windows, ta nhấn tổ hợp phím nào sau đây?
A. Alt + Tab
B. Ctrl + Tab
C. Shift + Tab
D. Space + Tab
Cho các cửa sổ ứng dụng cùng một lúc nằm dưới thanh Taskbar chúng ta dùng tổ hợp phím nào sau đây?
A. Phím Window + M
B. Phím Window + N
C. Phím Window + A
D. Phím Window + S
Thay đổi hình dạng shortcut ta nhấn phải chuột vào shortcut đó, và chọn:
A. Rename
B. Properties
C. Delete
D. Open
Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn từng biểu tượng một đồng thời bấm giữ phím:
A. Ctrl
B. Shift
C. Enter
D. Alt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122404
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: