Đăng Nhập
Giải bóng đá EURO lần đầu được tổ chức vào năm nào?
A. 1952
B. 1956
C. 1960
D. 1964
Hải Thượng Lãn Ông tên thật là gì?
A. Lê Đại Hành
B. Lê Văn Tám
C. Lê Văn Hưu
D. Lê Hữu Trác
Anh hùng áo vải là nói đến vị anh hùng dân tộc nào?
A. Nguyễn Huệ
B. Trần Quốc Toản
C. Lê Lợi
D. Lê Lai
Đàn dương cầm được phát minh ra ở đâu?
A. Hy Lạp
B. Tây Ban Nha
C. Italya
D. Thụy Điển
Tác giả bài hát 'Một đời người, một rừng cây' là ai?
A. Phan Huỳnh Điểu
B. Trần Long Ẩn
C. Trần Minh Phi
D. Trịnh Công Sơn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: