Đăng Nhập
Vùng đất đã được Mỹ mua lại từ Nga?
A. Califorida
B. Alaska
C. New Mexico
D. Hawai
Bảng chữ cái dành cho người khiếm thị có tên là gì?
A. Braille
B. Bảng chữ nổi
C. Chữ đặc biệt
D. Bảng băm
Louis Braille, sinh ngày 4 tháng 1 năm 1809 tại Coupvray (gần Paris), Pháp, mất ngày 6 tháng 1 năm 1852, là người phát minh ra kiểu chữ Braille dành cho người mù và người khiếm thị.
Thăng Long – Hà Nội tròn 1000 năm tuổi vào năm nào?
A. 2009
B. 2010
C. 2011
D. 2012
Nguyên tố nào có nhiều thứ 2 trong vũ trụ?
A. Nhôm
B. Sắt
C. Heli
D. Hidro
Ai là người làm thí nghiệm rơi tự do ở Tháp Nghiêng Pizza ở Ý?
A. Anhxtanh
B. Gallile
C. Issac Newton
D. Amstrong

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: