logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ "Miếng trầu là ..."?

A. câu nói

B. cơ nghiệp

C. câu chuyện

D. mọi việc

2. câu thơ: "Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất. Có một phần xương thịt của em tôi" của nhà thơ nào?

A. Tế Hanh

B. Tố Hữu

C. Nguyễn Khoa Điềm

D. Giang Nam

Hai câu thơ trích từ bài thơ quê hương của Giang Nam

3. Khi đến Hàn Quốc trong trường hợp khẩn cần gọi cứu thương bạn gọi số...?

A. 112

B. 113

C. 116

D. 119

4. Khi bạn bị tai nạn giao thông tại Trung Quốc bạn gọi số...?

A. 110

B. 122

C. 120

D. 119

5. Khi bạn đến Hồng Kông, bạn gặp phải vấn đề về Giao Thông, Cứu Thương, Cứu Hỏa bạn gọi số...?

A. 111

B. 333

C. 666

D. 999

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: