Đăng Nhập
"Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa. Sáng mồng một, rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà." là câu đối tết của ai?
A. Hồ Xuân Hương
B. Nguyễn Công Trứ
C. Tú Xương
D. Vũ Đình Liên
"Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già..." là câu đối tết của ai?
A. Vũ Đình Liên
B. Tú Xương
C. Nguyễn Công Trứ
D. Đoàn Văn Cừ
Nghĩa vụ pháp lý chế độ trách nhiệm của người bán hàng với người mua hàng về giá trị sử dụng của hàng hóa sau khi bán gọi là gì?
A. Bảo dưỡng
B. Bảo đảm
C. Bảo an
D. Bảo hành
Ở Việt Nam Báo chí xuất hiện đầu tiên ở đâu?
A. Hà Nội
B. Đà Nẵng
C. Tp Hồ Chí Minh
D. Quảng Ninh
29.9.1861 Số đầu tiên của tơ báo Nam kỳ viễn chinh công báo phát hành mỗi tuần hai số
Tên thủ đô của quốc gia nào có nghĩa là "Pháo đài vinh quang"?
A. Naypyidaw
B. Kuala Lumpur
C. Jakarta
D. Kathmandu
Trước đây nó có tên cũ là Batavia đến năm 1949 mới được gọi là Jakarta

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: