Đăng Nhập
Sau thế chiến thứ 2, Pakistan bị chia thành 2 nước là Pakistan và quốc gia nào?
A. Palestin
B. Afghanistan
C. Nêpal
D. Banglades
Titicaca - hồ lớn nhất thế giới thuộc 2 quốc gia: Pêru và nước nào?
A. Colombia
B. Bolivia
C. Equado
D. Chile
Đảo nào lớn nhất Việt Nam?
A. Cát Bà
B. Hòn Gai
C. Phú Quốc
D. Hòn Trứng
Vào năm nào Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh?
A. 1985
B. 1986
C. 1988
D. 1989
Ngày 3 tháng 12 năm 1989, Gorbachev và người kế tục Reagan, George H. W. Bush, tuyên bố cuộc Chiến tranh Lạnh đã chấm dứt tại Hội nghị thượng đỉnh Malta, một năm sau, hai đối thủ cũ là các đối tác trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh chống lại đồng minh lâu đời của Liên xô Iraq.
Người Singapore rất kỵ câu chúc nào?
A. Chúc phát tài!
B. Chúc may mắn!
C. Chúc sức khỏe!
D. Chúc chóng lớn!

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: