Đăng Nhập
'Chiêu hồn nước' là tác phẩm của ai?
A. Phan Bội Châu
B. Phan Chu Trinh
C. Phạm Tất Đắc
D. Trần Tuấn Khải
Tại bộ phận nào của cơ thể thức ăn được tiêu hoá thành chất dinh dưỡng thấm vào máu?
A. Dạ dày
B. Gan
C. Ruột non
D. Ruột già
Đội bóng nào đã giành Cup C1 mùa bóng 2007 - 2008?
A. AC Milan
B. Real Madrid
C. Chelsea
D. Manchester United
Nước ta có mấy ngày 'dành cho' phụ nữ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Nhân vật Chí Phèo ở làng nào?
A. Làng Vũ Đại
B. Làng Vũ Nam
C. Làng Nam Hà
D. Làng Nam Đàn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: