Đăng Nhập
Giơi tính của cá sấu được xác định bằng gì?
A. Nhiễm sắc thể
B. Nhiệt độ
C. Gen
D. Thời tiết
Quốc gia có diện tích lớn nhất trong các phương án sau:
A. Hàn Quốc
B. Nhật
C. Ấn Độ
D. Canada
Con ngươi của mèo thu nhỏ nhất vào lúc nào?
A. Lúc nắng sớm
B. Lúc nắng vừa
C. Lúc nắng chói
D. Lúc nắng tắt
Quốc hiệu đầu tiên của nước ta?
A. Văn Lang
B. Âu Lạc
C. Đại Việt
D. Đại Ngu
Kênh đào Panama nằm trên lãnh thổ nước nào?
A. Mississippi
B. Thụy Điển
C. Panama
D. Argentina

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: