Đăng Nhập
Nhà bác học Gregor Mendel (Menden) nổi tiếng với quy luật di truyền là người nước nào?
A. Áo
B. Bỉ
C. Hungary
D. Rumani
Đâu là một phương tiện để đi lại trên mặt nước?
A. Ca nô
B. Ca cao
C. Ca dao
D. Ca hát
Khung cảnh trong tác phẩm "chú bò tìm bạn" của nhà thơ Phạm Hổ miêu tả vào thời gian nào?
A. Sáng
B. Trưa
C. Chiều
D. Tối
Trong truyện "sự tích con chim đa đa", con chim đa đa do ai hóa thành?
A. Cô gái
B. Em bé
C. Bà mẹ
D. Bố ghẻ
Từ nào còn thiếu "Một kho vàng không bằng một...chữ"?
A. pho
B. nan
C. sàn
D. bồ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: