Đăng Nhập
Người điều khiển một tập thể nhạc công biểu diễn âm nhạc trong dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng và các hình thức tương tự gọi là gì?
A. Chủ chòm
B. Nhạc trưởng
C. Nhạc phụ
D. Nhạc chủ
Chỉ số chứng khoán Dow Jones của sàn chứng khoán New York được công bố trên báo chí lần đầu tiên vào năm nào?
A. 1881
B. 1882
C. 1883
D. 1884
Chỉ số chứng khoán này được hai nhà kinh tế người Mỹ là Cherles Henry Dow và Edward David Jones đề ra
Chỉ số chứng khoán Dow Jones được hai nhà kinh tế người Mỹ là Cherles Henry Dow và Edward David Jones đề ra được công bố hằng ngày trên "Nhật báo kinh tế Phố Wall" bắt đầu từ năm nào?
A. 1915
B. 1916
C. 1917
D. 1920
Nói đến chỉ số chứng khoán Dow Jones thì chỉ số nào được quan tâm nhất?
A. Xe lửa
B. Dịch vụ
C. Công nghiệp
D. Hỗn hợp
Chỉ số bình quân công nghiệp là một trong bốn chỉ số (xe lửa, dịch vụ, hỗn hợp, công nghiệp) được nhật báo Phố Wall công bố hằng ngày từ năm 1916
Đâu là một chỉ số đặc trưng cho tính chống kích nổ của nhiên liệu động cơ xăng?
A. Chỉ số Hydro
B. Chỉ số oxy hóa
C. Chỉ số octan
D. Chỉ số este
Chỉ số octan càng cao thì khả năng chống kích nổ động cơ càng lớn, khả năng kích nổ lớn động cơ sẽ mau hỏng. Chỉ số octan càng cao thì xăng càng tốt (A95 tốt hơn A92)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: