logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Tỉnh nào rộng nhất Việt Nam?

A. Lào Cai

B. Nghệ An

C. Thanh Hóa

D. Phú Thọ

2. Tác giả của thuyết tiến hóa và thuyết chọn lọc tự nhiên?

A. Newton

B. Đác Uyn

C. Acsimet

D. Edison

3. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng “Thiên tài do 1% của cảm hứng và 90% do mồ hôi công sức bỏ ra”?

A. Newton

B. Đác Uyn

C. Edison

D. Acsimet

4. Thành phố được coi là sạch nhất thế giới?

A. Tokyo

B. Seoul

C. Viên Chăn

D. Singapo

5. Đội bóng chuyền nào đã từng 8 lần vô địch thế giới?

A. Anh

B. Mỹ

C. Đức

D. Brazil

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: