logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào không phải là tính từ?

A. Mướt

B. Mát

C. Mỏi

D. Moi

2. Từ nào còn thiếu trong câu "Ăn cùng ... ngủ cùng chiếu"?

A. Chén

B. Tô

C. Bàn

D. Mâm

3. Câu đối đỏ thường đi với hình ảnh nào khi nói tới ngày tết?

A. Bánh tét xanh

B. Bông mai vàng

C. Bánh chưng xanh

D. Đĩa hành tím

4. Trong tết Hàn Thực người ta thường làm loại bánh gì sau đây?

A. Bánh giò

B. Bánh cốm

C. Bánh trôi, bánh chay

D. Bánh mỳ

5. Quốc gia nào sau đây có thủ đô trùng với tên nước?

A. Sing-ga-po

B. Mông cổ

C. In-đô-nê-xi-a

D. Nhật Bản

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: