Đăng Nhập
Màu vàng nhạc xuất hiện trên lá cho thấy thực vật bị đói nguyên tố nào?
A. Oxi
B. Các bô nic
C. Ni tơ
D. Na tri
Theo truyền thuyết, Thánh Gióng đã ăn gì để lớn nhanh như thổi?
A. Cơm nếp
B. Cơm cà
C. Cơm lam
D. Cơm nguội
Thales(là một triết gia, một nhà toán học người Hy Lạp) Ông quan niệm toàn bộ thế giới của chúng ta được khởi nguồn từ cái gì?
A. Lửa
B. Nước
C. Trời
D. Đất
Dòng sông nào đã được nhắc đến trong bản trường ca của nhạc sĩ Văn Cao?
A. Sông Đuống
B. Sông Lô
C. Sông Hồng
D. Sông Đà
Từ nào còn thiếu trong câu "Trẻ lên ba, cả nhà ..."?
A. Học nói
B. Học viết
C. Học hát
D. Học vẽ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: