Đăng Nhập
Ở loài chó, tuyến mồ hôi tập trung hầu hết ở đâu?
A. Da
B. Chân
C. Lưỡi
D. Mắt
Bài hát 19 - 8 là sáng tác của ai?
A. Trịnh Công Sơn
B. Xuân Oanh
C. Lê Hựu Hà
D. Văn Cao
Tên nhà máy lọc dầu đầu tiên ở nước ta?
A. Cát Lái
B. Dung Quất
C. Nghi Sơn
D. Cần Thơ
Khởi nghĩa diễn ra năm 722 do ai lãnh đạo?
A. Trần Quốc Toản
B. Trần Quốc Tuấn
C. Mai Hắc Đế
D. Nghĩa Quân Lam Sơn
Hành tinh nóng nhất Hệ mặt trời?
A. Sao Hỏa
B. Sao Kim
C. Sao Mộc
D. Sao Thổ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: