Đăng Nhập
Loại hạt nào có khả năng tồn tại lâu nhất?
A. Hạt ngô
B. Hạt ổi
C. Hạt tiêu
D. Hạt hoa súng
Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá được gọi là:
A. Sinh vật cổ
B. Sinh vật nguyên thủy
C. Hóa thạch
D. Cổ sinh vật học
Đâu là quần xã sinh vật đất liền lớn nhất trên thế giới?
A. Rừng nhiệt đới
B. Rừng Taiga
C. Rừng Amazon
D. Rừng Tonga
Taiga (từ tiếng Mông Cổ) là một quần xã sinh vật với đặc trưng nổi bật là các rừng cây lá kim. Taiga bao phủ hầu hết phần trên đại lục của Alaska, Canada, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy và Nga (đặc biệt là Siberi), cũng như phần xa nhất về phía bắc của Hoa Kỳ (không kể Alaska), bắc Kazakhstan và khu vực Hokkaido của Nhật Bản. Rừng taiga là quần xã sinh vật đất liền lớn nhất trên thế giới – một vành đai trải quanh bắc bán cầu.
Muỗi thường đốt người là muỗi đực hay muỗi cái?
A. Muỗi cái
B. Muỗi đực
C. Muỗi cái và muỗi đực
D. Cả 2 không đốt
Trong các loài chim biết bay loài nào cao nhất thế giới?
A. Vạc
B. Cò trắng
C. Sếu đầu đỏ
D. Đà điểu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: