Đăng Nhập
Đâu là tên một loại dầu cao?
A. Con vịt
B. Con gà
C. Con hổ
D. Con muổi
Đội bóng Đang Mạch có biệt danh là gì?
A. Những chú sư tử
B. Những chú lính chì
C. Braxin của Châu Âu
D. Những tên cướp biển
Tổng hai góc phụ nhau bằng bao nhiêu độ?
A. 90
B. 180
C. 270
D. 360
Đâu là một loại văn kể chuyện của các dân tộc vùng Tây Nguyên?
A. Thán
B. Phán
C. Than
D. Khan
Nuớc nào giữ vai trò chủ tịch của diễn đàn APEC 2012?
A. Mỹ
B. Pê-ru
C. Nhật Bản
D. Nga

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: