logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Điền tiếp vào chỗ trống "Nước chảy ... mòn"

A. Núi

B. Đá

C. Sắt

D. Gỗ

2. Điền tiếp vào chỗ trống "Đêm tháng...chưa nằm đã sáng"

A. Hai

B. Ba

C. Năm

D. Sáu

3. Điền tiếp vào chỗ trống "Ngày tháng ... chưa cười đã tối"

A. Hai

B. Ba

C. Năm

D. Mười

4. Điền tiếp vào chỗ trống "Rét tháng ... bà già chết cóng"

A. Hai

B. Ba

C. Năm

D. Bảy

5. Điền tiếp vào chỗ trống "Chớp đông nháy nháy ...gáy thì mưa"

A. Chim

B. Gà

C. Ngan

D. Vịt

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: