logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Kathmandu là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Nepal

B. Butan

C. Mông Cổ

D. Kyrgyzstan

2. Amsterdam là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Hà Lan

B. Phần Lan

C. Ba Lan

D. Thái Lan

3. Managua là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Nicaraqua

B. Niger

C. Nigeria

D. Na Uy

4. Niamey là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Nigeria

B. Niger

C. Na Uy

D. Nepal

5. Abuja là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Niger

B. Nigeria

C. Na Uy

D. Nepal

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: