Đăng Nhập
Kathmandu là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Nepal
B. Butan
C. Mông Cổ
D. Kyrgyzstan
Amsterdam là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Hà Lan
B. Phần Lan
C. Ba Lan
D. Thái Lan
Managua là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Nicaraqua
B. Niger
C. Nigeria
D. Na Uy
Niamey là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Nigeria
B. Niger
C. Na Uy
D. Nepal
Abuja là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Niger
B. Nigeria
C. Na Uy
D. Nepal

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: