logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Thác nước cao nhất trên thế giới tên gì?

A. Thác Angel

B. Thazsc Victorya

C. Thác Jolie

D. Thác Maria

2. Trò chơi ô chữ xuất hiện lần đầu tiên ở New York vào năm nào?

A. 1902

B. 1908

C. 1913

D. 1916

3. Laslo Biro đã phát minh ra cái gì vào năm 1938?

A. Bút bi

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Bút lông

4. Tờ báo đầu tiên ở Việt Nam được in bằng chữ quốc ngữ?

A. Người cùng khổ

B. Thanh niên

C. Sài Gòn giải phóng

D. Gia Định báo

5. Danh họa Picasso là người đã mở ra trường phái nào trong hội họa?

A. Trừu tượng

B. Ấn tượng

C. Lập thể

D. Lãng mạn

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: