Đăng Nhập
Người bị sỏi thận cần hạn chế thức ăn có nhiều thứ gì?
A. Tinh bột
B. Chất xơ
C. Muối
D. Chất đạm
Từ nào còn thiếu trong câu "Bao giờ chạch đẻ ngọn đa. ... đẻ dưới nước thì ta lấy mình"?
A. Trỉ
B. Vẹt
C. Sáo
D. Tu hú
Từ nào còn thiếu trong câu "Uổng công cà cưởng tha mồi, nuôi con ... lớn rồi bay đi"?
A. Sáo sậu
B. Tu hú
C. Se sẻ
D. Cò trắng
Trong năm 2013, người đẹp quốc gia nào lần lượt nắm giử ngôi vị cao nhất của ba cuộc thi sắc đẹp thế giới?
A. Philippines
B. Venezuela
C. Nga
D. Hàn Quốc
Người Mexico se nhét thứ gì vào giửa chiếc bánh mì ngọt Pan Dulce trong dip đón tết?
A. Một cái cúc áo
B. Một đồng xu
C. Một hạt đậu đỏ
D. Một chiếc nhẫn bạc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: