Đăng Nhập
Hoàng hậu Mari Antoanet của nước Pháp là vợ của Vua nào?
A. Luis 14
B. Luis 15
C. Luis 16
D. Vua khác
Quốc ngữ của Singapore?
A. Tiếng Malaysia
B. Tiếng Tamil
C. Singlish (tiếng Anh của người Singapore)
D. Tiếng Trung
Hai câu thơ: "Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa/Thiếp vội vàng phén phứa tịnh lên" - nói về môn thể thao nào?
A. Cờ Vua
B. Cờ Tướng
C. Cờ Vây
D. Cờ Caro
Trong bài thơ “Canh một” của Lê Thánh Tông có câu: “Tấp tểnh trời vừa mọc Đẩu tinh”. Đẩu tinh nằm ở phương nào?
A. Đông
B. Tây
C. Nam
D. Bắc
Trương Vĩnh Ký được ghi trong Bách khoa Tự điển Larousse và là một trong 18 văn hào thế giới của thế kỷ 19. Bạn có biết ông thông thạo bao nhiêu ngôn ngữ?
A. 12
B. 18
C. 26
D. 32

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: