Đăng Nhập
Hát ả đào(hay cô đầu) là loại hình nghệ thuật nào sau đây?
A. Đối Đáp
B. Quan họ
C. Nhã nhạc
D. Ca trù
Tác phẩm "Sùng Thiệnh Diện Linh" là tác phẩm của loại hình nghệ thuật nào?
A. Nghệ thuật Tuồng
B. Múa rối nước
C. Nhạc võ Tây Sơn
D. Hát Xẩm
Huyện "Lục Nam" từng xảy ra vụ án giết người cướp của đình đám nhất Việt Nam thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Lạng Sơn
B. Bắc Giang
C. Hà Nam
D. Quảng Ninh
Vào dịp tết người lớn thường tặng trẻ em tiền bỏ trong một bao giấy đỏ, hay "hồng bao", gọi là gì?
A. Lì xì
B. Lù xù
C. Lì lợm
D. Bo
Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới gọi là gì?
A. Giao mùa
B. Giao thoa
C. Giao thừa
D. Giao năm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: