logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Hát ả đào(hay cô đầu) là loại hình nghệ thuật nào sau đây?

A. Đối Đáp

B. Quan họ

C. Nhã nhạc

D. Ca trù

2. Tác phẩm "Sùng Thiệnh Diện Linh" là tác phẩm của loại hình nghệ thuật nào?

A. Nghệ thuật Tuồng

B. Múa rối nước

C. Nhạc võ Tây Sơn

D. Hát Xẩm

3. Huyện "Lục Nam" từng xảy ra vụ án giết người cướp của đình đám nhất Việt Nam thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Lạng Sơn

B. Bắc Giang

C. Hà Nam

D. Quảng Ninh

4. Vào dịp tết người lớn thường tặng trẻ em tiền bỏ trong một bao giấy đỏ, hay "hồng bao", gọi là gì?

A. Lì xì

B. Lù xù

C. Lì lợm

D. Bo

5. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới gọi là gì?

A. Giao mùa

B. Giao thoa

C. Giao thừa

D. Giao năm

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: