logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Tháp Bút" ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) có 5 tầng và bao nhiêu mặt?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

2. "Thiên Thạch Tự" là tên của ngôi chùa nào?

A. Chùa Bà Đen

B. Chùa Bút Tháp

C. Chùa Cổ Lễ

D. Chùa Dâu

Chua được xây ở lưng chừng núi Bà Đen, cách Tây Ninh khoảng 5 Km

3. "Ninh Phúc Tự" là tên của ngôi chùa nào?

A. Chùa Thầy

B. Chùa Bút Tháp

C. Chùa Đức La

D. Chùa Tây Phương

Chùa Bút Tháp (Ninh Phúc tự 寧福寺) nằm ở bên đê hữu ngạn sông Đuống, thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, nhân dân trong vùng còn gọi là chùa Nhạn Tháp. Trong chùa có tượng Bồ tát Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng gỗ lớn nhất Việt Nam.

4. Trong sự tích Chữ Đồng Tử , Công chúa Tiên Dung là con gái của vua Hùng thứ mấy?

A. Hùng vương thứ 3

B. Hùng vương thứ 8

C. Hùng vương thứ 9

D. Hùng vương thứ 16

5. Đâu không phải là một con vật?

A. Le le

B. Chẩu chuộc

C. Tò He

D. Bồ Nông

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: