Đăng Nhập
"Tháp Bút" ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) có 5 tầng và bao nhiêu mặt?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
"Thiên Thạch Tự" là tên của ngôi chùa nào?
A. Chùa Bà Đen
B. Chùa Bút Tháp
C. Chùa Cổ Lễ
D. Chùa Dâu
Chua được xây ở lưng chừng núi Bà Đen, cách Tây Ninh khoảng 5 Km
"Ninh Phúc Tự" là tên của ngôi chùa nào?
A. Chùa Thầy
B. Chùa Bút Tháp
C. Chùa Đức La
D. Chùa Tây Phương
Chùa Bút Tháp (Ninh Phúc tự 寧福寺) nằm ở bên đê hữu ngạn sông Đuống, thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, nhân dân trong vùng còn gọi là chùa Nhạn Tháp. Trong chùa có tượng Bồ tát Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng gỗ lớn nhất Việt Nam.
Trong sự tích Chữ Đồng Tử , Công chúa Tiên Dung là con gái của vua Hùng thứ mấy?
A. Hùng vương thứ 3
B. Hùng vương thứ 8
C. Hùng vương thứ 9
D. Hùng vương thứ 16
Đâu không phải là một con vật?
A. Le le
B. Chẩu chuộc
C. Tò He
D. Bồ Nông

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: