logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong bóng chuyền bóng qua sân của mỗi đội được phép chạm bao nhiêu lần liên tiếp?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

2. Người nùng ở miền cao phía bắc có tục đi tranh lộc đầu xuân "Lộc" ở đây là gì?

A. Nước

B. Muối

C. Nụ Hoa

D. Lá Trầu

3. "Ba Vua" Trong câu ca dao "Một nhà sinh đặng 3 vua/ Vua còn, vua mất, vua thua chạy dài" nói về triều đại nào trong lịch sử?

A. Lý

B. Trần

C. Lê

D. Nguyễn

4. Đâu là liên hoan phim lâu đời nhất thế giới?

A. LHP Cannes

B. LHP Venezia

C. LHP Berlin

D. LHP Moskva

5. Giải thưởng Đào Tấn là giải thưởng trong lĩnh vực gì?

A. Hội Họa

B. Văn Hóa dân tộc

C. Công nghệ thông tin

D. Khảo cổ học

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: