Đăng Nhập
Giai đoạn Đại Việt tồn tại được bao nhiêu Thế Kỷ?
A. 4 thế kỷ
B. 5 thế kỷ
C. 6 thế kỷ
D. 7 thế kỷ
Đại Việt (大越) là quốc hiệu của Việt Nam từ thời nhà Lý, bắt đầu từ năm 1054, khi vua Lý Thánh Tông lên ngôi. Quốc hiệu này tồn tại không liên tục (gián đoạn 7 năm thời nhà Hồ và 20 năm thời thuộc Minh), đến năm 1804, trải qua các vương triều Lý, Trần, Lê, Mạc và Tây Sơn, khoảng 743 năm.
Ngày 18/3/1967 Tàu Torrey Canyon chiếc tàu trở dầu bị chìm gần đảo Scilly thuộc địa phân quốc gia nào?
A. Pháp
B. Anh
C. Đức
D. Mexico
Vụ nhiễm độc thủy ngân ở vịnh Minamata (Nhật) do nước thải xảy ra vào năm nào?
A. 1996
B. 1946
C. 1952
D. 1899
Java là tên của 1 quần đảo ở đâu?
A. Malaysia
B. Ấn Độ
C. Thái Lan
D. Indonesia
Đất đá vôi có pH là bao nhiêu?
A. 2 và 4
B. Nhỏ hơn 8
C. Lớn hơn 8
D. Bằng 8

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: