Đăng Nhập
Cây gỏi cá thường có tên gọi khác là cây gì?
A. Đinh lăng
B. Ngải cứu
C. Ổi
D. Sung
Câu ca của ngư dân "Thâm đông, hồng tây, dựng may / ai ơ ở lại 3 ngày hãy đi" có chỉ điều gì?
A. Sắp có mưa xuân
B. Sắp có gió to
C. Sắp có bảo lớn
D. Sắp có sóng thần
Có bao nhiêu số nguyên tố là số chẳn?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Có một số duy nhất đó là số 2
Ai là đạo diễn của phim "Sinh ngày 4/7" và "Trung đội"?
A. Ngô Vũ Sâm
B. Oliver Stone
C. Stanley Kubrick
D. Clint Eastwood
Thêm một bộ phim "Trời và đất"
Hồ Garda(Gác-da) nằm ở nước nào của Châu Âu?
A. Thụy Sĩ
B. Na-uy
C. Hà Lan
D. I-ta-li-a

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: