Đăng Nhập
Trang tìm kiếm thông tin mạnh nhất trên Internet là trang nào tính đến năm 2010?
A. Yahoo
B. Google
C. Live
D. Search
Người theo học đại học gọi là gì?
A. Sinh viên
B. Học viên
C. Học sinh
D. Giáo sinh
Tác giả tập thơ 'Nhật ký trong tù'?
A. Hồ Chí Minh
B. Phan Bội Châu
C. Nguyễn Trãi
D. Nguyễn Đình Chiểu
Quốc kỳ của quốc gia nào chỉ có một màu xanh lá cây?
A. Marroc
B. Sudan
C. Lybia
D. Algieria
Quốc kỳ của Mỹ lần đầu tiên có bao nhiêu ngôi sao?
A. 1
B. 9
C. 13
D. 50
Đối với dân chúng Hoa Kỳ, lá cờ Mỹ là một biểu tượng quan trọng. Trong cuộc nổi dậy chống lại người Anh, George Washington yêu cầu Besty Ross may một lá cờ để động viên tinh thần binh sỹ của mình. Lá cờ này có 13 vạch, 7 vạch đỏ, 6 vạch trắng và ở một góc lá cờ có 13 ngôi sao trắng trên nền xanh tượng trưng cho 13 bang

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: